ჰაშიში, ჰეროინი, კოკაინი…_სახიფათო შეთავაზება ნარკოტიკების შეძენის მსურველთათვის

ჰაშიში, ჰეროინი, კოკაინი, მარიხუანა  და ექსტაზი _ ამ ნარკოტიკული ნივთიერებების შეკვეთას და შეძენას  “ვაიბერის“ ქართველ მომხმარებლებს სმს შეტყობინებითსთავაზობენ. წაიკითხე დაწვრილებით

“მაღალი ალბათობით, საქართველოდან დევნილ­ები იმყოფებიან სადაზვერვო ხასიათის გადაბირების პროცესში”


კრიმინალური პოლიციის საერთაშო­რისო ორგანიზაცია ინტერპოლი 1923 წელს დაარსდა და 120 ქვეყანაა გაწევრებული, მათ შორის, საქართველოც
. წაიკითხე დაწვრილებით

გამოკითხვა: „უსაფრთხოების კვლევების მაგისტრი“

ცენტრი ახორციელებს ბაზრის კვლევას, რომლის მიზანია გამოვარკვიოთ თუ რამდენად მოთხოვნადები არიან ბაზარზე „უსაფრთხოების კვლევების მაგისტრის“ კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომელთაც ხელეწიფებად სამუშაო ადგილებზე მაღალპროფესიონალურად განახორციელონ ეფექტური ორგანიზაციულ-მმართველობითი საქმიანობა, როგორც სახელმწიფო ისე კორპორაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით. წაიკითხე დაწვრილებით