«მთავარია იმ ლობის გამოვლენა, რომელიც საჯარო სექტორიდან ინფორმაციას აწვდის კრიმინალურ ავტორიტეტებს» / «ფინანსური ელიტა კრიმინალურ სამყაროს საკუთარი მიზნებისთვის იყენებს».

http://www.interpressnews.ge/ge/qarthuli-presis-mimokhilva/476424-qarthuli-presis-mimokhilva-05022018.html?ar=A

საქართველოს მართლმადიდე-ბელი ეკლესიის სასულიერო პი-რებისა და რელიგიური კონფე-სიების წარმომადგენლების, ახ-ლო გარემოცვის სადაზვერვო ზეგავლენის ქვეშ მოქცევის მა-ღალი ალბათობის შესახებ.

«სახანძრო უსაფრთხოების მხრივ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ვართ»

«ტყის ხანძრის ლოკალიზება ყოველთვის უამრავ სირთულესთანაა დაკავშირებული, მით უმეტეს, ჩვენს რელიეფზე — ბევრი ციცაბო კლდე და რთულად მისადგომი ადგილია. წაიკითხე დაწვრილებით

ჰაშიში, ჰეროინი, კოკაინი…_სახიფათო შეთავაზება ნარკოტიკების შეძენის მსურველთათვის

ჰაშიში, ჰეროინი, კოკაინი, მარიხუანა  და ექსტაზი _ ამ ნარკოტიკული ნივთიერებების შეკვეთას და შეძენას  “ვაიბერის“ ქართველ მომხმარებლებს სმს შეტყობინებითსთავაზობენ. წაიკითხე დაწვრილებით

«მაღალი ალბათობით, საქართველოდან დევნილ­ები იმყოფებიან სადაზვერვო ხასიათის გადაბირების პროცესში»


კრიმინალური პოლიციის საერთაშო­რისო ორგანიზაცია ინტერპოლი 1923 წელს დაარსდა და 120 ქვეყანაა გაწევრებული, მათ შორის, საქართველოც
. წაიკითხე დაწვრილებით

გამოკითხვა: „უსაფრთხოების კვლევების მაგისტრი“

ცენტრი ახორციელებს ბაზრის კვლევას, რომლის მიზანია გამოვარკვიოთ თუ რამდენად მოთხოვნადები არიან ბაზარზე „უსაფრთხოების კვლევების მაგისტრის“ კვალიფიკაციის მქონე პირები, რომელთაც ხელეწიფებად სამუშაო ადგილებზე მაღალპროფესიონალურად განახორციელონ ეფექტური ორგანიზაციულ-მმართველობითი საქმიანობა, როგორც სახელმწიფო ისე კორპორაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მიმართულებით. წაიკითხე დაწვრილებით