დავით კუხალაშვილი, თენგიზ ენდელაძე, დავით ლელაძე, ოთარ სომხიშვილი, კონსტანტინე კუხალაშვილი.ინფორმაციული ომისა და ლობიზმის სადაზვერვო და კონტრსადაზვერვო საქმიანობის ასპექტები

SOS-ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოების სასწავლო-კვლევითი ცენტრის პოზიცია, სახელმწიფოს რელიგიური უსაფრთხოების საწინააღმდეგო პროცესების მიმდინარეობის შესახებ

სამეცნიერო ჟურნალი: ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოება SCIENTIFIC MAGAZINE: NATIONAL AND CORPORATE SECURITY TRAINING AND RESEARCH CENTRE 2019

სამეცნიერო კონფერენცია- ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოება 2019

დავით კუხალაშვილი. რაც საქართველოში ხდება, უცხო სახელმწიფოთა პოლიტიკური და სამხედრო-სადაზვერვო საქმიანობის ნაზავია


წაიკითხე დაწვრილებით

“მთავარია იმ ლობის გამოვლენა, რომელიც საჯარო სექტორიდან ინფორმაციას აწვდის კრიმინალურ ავტორიტეტებს” / “ფინანსური ელიტა კრიმინალურ სამყაროს საკუთარი მიზნებისთვის იყენებს”.

http://www.interpressnews.ge/ge/qarthuli-presis-mimokhilva/476424-qarthuli-presis-mimokhilva-05022018.html?ar=A

საქართველოს მართლმადიდე-ბელი ეკლესიის სასულიერო პი-რებისა და რელიგიური კონფე-სიების წარმომადგენლების, ახ-ლო გარემოცვის სადაზვერვო ზეგავლენის ქვეშ მოქცევის მა-ღალი ალბათობის შესახებ.

“სახანძრო უსაფრთხოების მხრივ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს შორის ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში ვართ”

“ტყის ხანძრის ლოკალიზება ყოველთვის უამრავ სირთულესთანაა დაკავშირებული, მით უმეტეს, ჩვენს რელიეფზე – ბევრი ციცაბო კლდე და რთულად მისადგომი ადგილია. წაიკითხე დაწვრილებით