ფოტო გალერეა

2018 წლის 9 ივნისი სამეცნიერო-კვლევითი კონფერენცია: „ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოება“

 

 

___________________________________________________________

2018 წლის ტრენინგი „ტურიზმის უსაფრთხოება“                                                 

_______________________________________

2018 წლის ტრენინგი/ „ტურიზმის უსაფრთხოება“                                                 

_______________________________________

2017 წელი: ტრენინგი:  „ეროვნული და კორპორაციული უშიშროება“                       

_______________________________________

 

2016-2017 წლები: ტრენინგი, სტაჟირების პროგრამა და სამეცნიერო კონფერენცია „ეროვნული და კორპორაციული უსაფრთხოება“