“მთავარია იმ ლობის გამოვლენა, რომელიც საჯარო სექტორიდან ინფორმაციას აწვდის კრიმინალურ ავტორიტეტებს” / “ფინანსური ელიტა კრიმინალურ სამყაროს საკუთარი მიზნებისთვის იყენებს”.