«მთავარია იმ ლობის გამოვლენა, რომელიც საჯარო სექტორიდან ინფორმაციას აწვდის კრიმინალურ ავტორიტეტებს» / «ფინანსური ელიტა კრიმინალურ სამყაროს საკუთარი მიზნებისთვის იყენებს».