კვლევების მიმართულება

კვლევების მიმართულება

__________________________________________________

დავით კუხალაშვილი

სამაგისტრო პროგრამის „უსაფრთხოების კვლევების მაგისტრის“ მოთხოვნადობა საქართველოს შრომის ბაზარზე  (კვლევის ანგარიში-2018)

2018 წლის 25 იანვარი, კვლევის საბოლოო ვარიანტი