დავით კუხალაშვილი, თენგიზ ენდელაძე, დავით ლელაძე, ოთარ სომხიშვილი, კონსტანტინე კუხალაშვილი.ინფორმაციული ომისა და ლობიზმის სადაზვერვო და კონტრსადაზვერვო საქმიანობის ასპექტები